Gebruiksvoorwaarden

Boeken / e-books Gezond zonder Gedoe

De boeken en e-books van Gezond zonder Gedoe en Eenvoudig Suikerbewust en Gezond zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De in deze boeken beschreven voedingsadviezen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als (ter vervanging van) medische behandeling of medicatie. Raadpleeg bij klachten een (huis)arts of medisch specialist. Deze boeken en e-books bieden enkel handvaten voor een suikerbewuste en gezonde leefstijl en kunnen niet als medische behandeling worden beschouwd. De uitgever en auteur stellen zich niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die door gebruik van deze boeken en e-books ontstaan. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze boeken en e-books mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Broodmixen Gezond zonder Gedoe

De receptuur van de broodmixen van Gezond zonder Gedoe is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De broodmixen zijn voor een voedzaam brood, zonder onnodige toevoegingen. De broodmixen zijn afkomstig van Korenmolen De Windotter uit IJsselstein. De broodmixen van Gezond zonder Gedoe zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als (ter vervanging van) medische behandeking of medicatie. Deze broodmixen bevorderen enkel een gezonde leefstijl en kunnen niet als medische behandeling worden beschouwd. Gezond zonder Gedoe en Korenmolen De Windotter stellen zich niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die door gebruik van deze broodmisen ontstaan.